Standardy MSR i MSSF

Zapraszamy na renomowane szkolenia dotyczące Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Sprawozdań Finansowych.

Proponowane przez nas programy przygotowywane są w oparciu o najnowsze badania rynku pracy, określają potrzeby edukacyjne osób ambitnych ukierunkowanych na rozwój osobisty. Podczas kursów słuchacze korzystają z najwyższej jakości form doskonalenia łączących aktualną wiedzę z praktycznym jej zastosowaniem.

Poszczególne zagadnienia będą ilustrowane przykładami liczbowymi ułatwiającymi ich zrozumienie i czyniącymi przekazywaną wiedzę jak najbardziej praktyczną.

Przedstawimy wybrane metody rachunkowości zarządczej (controllingu), bez których nie jest możliwe spełnienie wielu wymogów MSSF/MSR.

Dodatkiem nadzwyczajnym są bloki poświęcone rozwojowi umiejętności skutecznej komunikacji, bez których księgowym jest trudno pozyskać informacje niezbędne do sprawozdań finansowych.


Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie ADN_2021-12-22_0556_fullres_kadr1.jpg

„Wiedza to nasz największy atut”— Adam Niedziółka, prezez ADN Akademia