Międzynarodowe Standardy Rachunkowości MSR/MSSF

O MSR/MSSF

Międzynarodowe Standardy Rachunkowości oraz Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSR i MSSF) to standardy rachunkowości przyjęte na gruncie międzynarodowym (UE) i stanowiące podstawę zrozumienia zasad i metod rachunkowości stosowanych na świecie.
Dzięki stosowaniu w firmach MSR-ów i MSSF-ów rachunkowość jest porównywalna ze sposobem jej ujmowania w sprawozdaniach stosowanych w całej Unii Europejskiej oraz USA. Firma zyskuje przejrzystość wyników finansowych i zwiększa się czytelność stanu firmy zarówno dla jej partnerów jak i inwestorów. Firma ma też większe szanse i może też efektywniej pozyskać zagranicznego kontrahenta lub klienta.
Stosowanie Międzynarodowych Standardów Rachunkowości oraz Międzynarodowych Sprawozdawczości Finansowej to niełatwe zadanie, wymaga kwalifikacji w tej dziedzinie.
Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom Akademia MDDP proponuje zarówno jedno, dwudniowe szkolenia aktualizacyjne MSR/MSSF jak i kompleksowe kursy oraz studia podyplomowe z tej dziedziny prowadzone przez najlepszych ekspertów dostępnych na polskim rynku.