Międzynarodowe Standardy Rachunkowości MSR/MSSF

Szkolenia MSR

Nazwa rozpoczecie zakonczenie miasto
Międzynarodowe Standardy Rachunkowości MSR/MSSF - prezentacja kluczowych zagadnień z przykładami praktycznego zastosowania 6 dniowy KURS2021-12-09 2022-01-14 Warszawa
Rachunek przepływów pieniężnych z uwzględnieniem KSR 1 i MSR 7 – warsztaty praktyczne EXCEL2021-10-28 2021-10-29 Warszawa
2021-11-25 2021-11-26 Warszawa
Środki trwałe w budowie - ujmowanie i rozliczanie nakładów inwestycyjnych w kontekście przepisów UoR, PODP oraz MSR i MSSF 2021-11-23 2021-11-23 Warszawa
2021-11-29 2021-11-29 Poznań
2021-12-16 2021-12-16 Wrocław
2021-12-21 2021-12-21 Warszawa
Konsolidacja sprawozdań finansowych dla praktyków 3- dniowe warsztaty 2021-11-08 2021-11-10 Wrocław
2021-11-24 2021-11-26 Warszawa
2021-12-08 2021-12-10 Poznań
2021-12-15 2021-12-17 Warszawa
Akademia specjalisty ds. środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Kompendium wiedzy (28 godz.)2021-11-29 2021-12-14 Warszawa
2021-12-06 2021-12-17 Katowice
2021-12-06 2021-12-17 Poznań
2021-12-21 2021-12-29 Warszawa
Opinie