Międzynarodowe Standardy Rachunkowości MSR/MSSF

Szkolenia MSR

Nazwa rozpoczecie zakonczenie miasto
Międzynarodowe Standardy Rachunkowości MSR/MSSF - prezentacja kluczowych zagadnień z przykładami praktycznego zastosowania 6 dniowy KURS2021-02-18 2021-03-19 Warszawa
2021-03-25 2021-04-23 Warszawa
Rachunek przepływów pieniężnych z uwzględnieniem KSR 1 i MSR 7 – warsztaty praktyczne EXCEL2021-01-28 2021-01-29 Warszawa
2021-02-08 2021-02-09 Wrocław
2021-02-25 2021-02-26 Warszawa
2021-03-29 2021-03-30 Warszawa
Środki trwałe w budowie - ujmowanie i rozliczanie nakładów inwestycyjnych w kontekście przepisów UoR, PODP oraz MSR i MSSF 2021-01-27 2021-01-27 Warszawa
2021-02-18 2021-02-18 Wrocław
2021-02-19 2021-02-19 Katowice
2021-02-23 2021-02-23 Warszawa
Konsolidacja sprawozdań finansowych dla praktyków 3- dniowe warsztaty 2021-01-26 2021-01-28 Warszawa
2021-02-23 2021-02-25 Warszawa
2021-03-10 2021-03-12 Wrocław
2021-03-24 2021-03-26 Warszawa
Akademia specjalisty ds. środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Kompendium wiedzy (28 godz.)2021-01-21 2021-02-10 Warszawa
2021-01-28 2021-02-16 Warszawa
2021-02-22 2021-03-05 Warszawa
Opinie