Międzynarodowe Standardy Rachunkowości MSR/MSSF

Szkolenia MSR

Nazwa rozpoczecie zakonczenie miasto
Międzynarodowe Standardy Rachunkowości MSR/MSSF - prezentacja kluczowych zagadnień z przykładami praktycznego zastosowania 6 dniowy KURS2020-04-16 2020-05-08 Gdańsk
2020-04-23 2020-05-15 Warszawa
Rachunek przepływów pieniężnych z uwzględnieniem KSR 1 i MSR 7 – warsztaty praktyczne EXCEL2020-04-28 2020-04-29 Wrocław
2020-04-28 2020-04-29 Wrocław
2020-05-12 2020-05-13 Poznań
2020-05-12 2020-05-13 Poznań
2020-05-27 2020-05-28 Warszawa
2020-05-27 2020-05-28 Warszawa
2020-06-25 2020-06-26 Wrocław
2020-06-25 2020-06-26 Wrocław
2020-08-27 2020-08-28 Warszawa
Środki trwałe w budowie - ujmowanie i rozliczanie nakładów inwestycyjnych w kontekście przepisów UoR, PODP oraz MSR i MSSF 2020-04-17 2020-04-17 Gdańsk
2020-04-28 2020-04-28 Warszawa
2020-05-15 2020-05-15 Wrocław
2020-05-26 2020-05-26 Kraków
2020-05-27 2020-05-27 Poznań
2020-06-19 2020-06-19 Warszawa
2020-06-24 2020-06-24 Katowice
2020-07-21 2020-07-21 Gdańsk
Konsolidacja sprawozdań finansowych dla praktyków 3- dniowe warsztaty 2020-04-22 2020-04-24 Poznań
2020-05-20 2020-05-22 Warszawa
2020-06-03 2020-06-05 Gdańsk
Akademia specjalisty ds. środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Kompendium wiedzy (28 godz.)2020-04-16 2020-04-29 Kraków
2020-04-21 2020-05-07 Poznań
2020-05-14 2020-05-22 Warszawa
2020-05-28 2020-06-09 Katowice
2020-06-15 2020-06-30 Wrocław
2020-06-23 2020-07-03 Warszawa
Opinie